Olet ehkä jo pidempään miettinyt että pihalle pitäisi tehdä jotakin? Piha ei houkuttele oleskelemaan, ruuan ulos kattaminen ja grillaaminen tuntuu vaivalloiselta? Tavarat jäävät säilytyspaikkojen puuttuessa lojumaan ja rumentamaan maisemaa? Ikkunoista avautuva maisema kaipaa vehreyttä tai kasvillisuus uudistamista? Pihaa ei tule hyödynnettyä ja huomaat että kesä lipui taas ohi? Pihasuunnittelu tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin.

Oman pihan suhteen ratkaisuja on haastavaa tehdä itse. Pihan mahdollisuuksien näkeminen on vaikeaa ja ratkaisut tuntuvat työläiltä. Tässä tilanteessa ulkopuolisen suunnittelijan ja uuden näkökulman käyttäminen on järkevää.

Olen käytännössä nähnyt helpotuksen, joka tulee pihan toimintojen sijoittumisesta vihdoin omille toimiville paikoilleen. Olen todistanut oivalluksen iloa erilaisesta näkökulmasta, jota ulkopuolinen suunnittelija voi vanhan, kauan asutunkin pihan suhteen tarjota.

Talon julkisivuun ja sisustukseen istuva, toimiva, omistajansa näköiseksi suunniteltu piha tekee arjesta toimivamman, viihtyisämmän ja terveellisemmän. Vehreän kasvillisuuden ja erilaisten pintojen – värien, muotojen ja struktuurien- rentouttavan ja elvyttävän vaikutuksen voi kokea omassa kotipihassa.

Pihasuunnittelu säästää sekä rahaa että aikaa kun sekä kasvivalinnat että pihan rakenteiden materiaalit ja työvaiheet mietitään tavoitteellisesti kestäviksi ja olosuhteisiin sopiviksi. Hyvin suunnitellusta pihasta ja kauniista näkymistä on helppo nauttia myös sisältä käsin jokaisena vuodenaikana. Kun istutusalueet on suunniteltu ja kasvivalinnat tehty suhteessa pihan hoitoon käytettävään aikaan, ei kasvillisuus ryöpsähdä käsistä tai jää kituliaaksi.

Pihasuunnitelma on myös manuaali –  ohjekirja ja kartta, jota voi seurata ja toteuttaa oman aikataulunsa, budjettinsa ja elämäntilanteensa mukaan.

Pihasuunnitteluprosessi

Jokainen suunnitelma on omanlaisensa ja rakentuu pihan omistajien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Suunnittelu aloitetaan yhteisellä neuvottelulla ja pihan tarkastelulla. Etsi ennen neuvottelua esiin tontin asemapiirros sekä talon julkisivukuvat ja pohjapiirros. Näistä on mitoituksessa paljon hyötyä. Mieti myös etukäteen perheen yhteisiä toiveita ja tavoitteita pihan suhteen. Kuuntelen, kyselen ja ideoin kanssasi sekä valokuvaan pihan. Neuvottelun päätteeksi tehdään pihasuunnittelusta kirjallinen sopimus. Sopimukseen kirjataan pihasuunnittelun sisältö hintoineen ja sovittu aikataulu.

Piirrän neuvottelun ja toiveidesi pohjalta käsin mustavalkoisen luonnoksen, jonka lähetän sähköpostilla noin viikon kuluessa neuvottelustamme. Luonnokseen on sijoiteltu pihan toiminnot ja kasvillisuusalueet oikeassa mittakaavassa. Kasvillisuus on luonnosvaiheessa määritelty pääpiirteittäin, eli luonnos ei vielä sisällä tarkkoja kasvilajikkeita tai istutusetäisyyksiä. Odotan kommenttejasi luonnokseen kahden viikon kuluessa. Teen tarvittaessa toivomasi muutokset luonnokseen noin viikon kuluessa.

Hyväksyttyäsi luonnoksen toteutan pihasuunnitelmakuvan noin kahden viikon kuluessa. Toimitan valmiin suunnitelman suoraan, jotta voimme käydä vielä sen yhdessä läpi ja selventää toteutukseen liittyviä kysymyksiä. Samalla toimitan sovitut liitteet, joita ovat esimerkiksi tarkka kuvaus pihan kasvillisuudesta, vihertyöselostus pihan rakentamista varten, kustannusarvio toteutuksesta ja pihan hoito-ohjeet vuodenaikojen mukaan. Lähetän suunnitelmakuvan liitteineen myös pdf-muodossa. Jos haluat kuvan säänkestävälle paperille tulostettuna, tämäkin onnistuu.

Pihailo auttaa kohti haavettasi. Suunnitellaan yhdessä pihastasi kaunis, toimiva ja hyvää oloa tuottava puutarha!

Pihasuunnittelun vaihtoehdot ja hinnat

Uuden pihan sävelet kerralla selviksi ja vanha piha ajantasalle!

Pihasuunnitelma

sisältää noin 1,5 tunnin neuvottelun pihatarkasteluineen ja valokuvaamisineen, sen pohjalta tehtävän luonnoksen koko pihan toimintojen, kasvillisuusalueiden ja pinnoitteiden sijoittelusta ja lopullisen käsin sekä koneella piirretyn pihasuunnitelman kasvilistoineen mittakaavassa 1:100 / 1:200 sekä paperisena A1-koossa että pdf-muodossa. Suunnitelmakuvaan on merkitty luettelo kasveista ja pintamateriaaleista määrineen sekä tarvittavat mitat ja korkomerkinnät. Pihasuunnitelmaan voidaan erikseen hinnoiteltuna sisällyttää tarkka kuvaus pihan kasvillisuudesta, vihertyöselostus pihan rakentamista varten, pihan hoito-ohjeet vuodenaikojen mukaan sekä kustannusarvio. Näiden avulla muutos- ja hoitotyöt on helpompaa toteuttaa itse. Pihasuunnitelma sisältää myös suunnitelman toimituskäynnin. Pihasuunnitelman hintaan vaikuttavat tontin koon lisäksi pihan pinnanmuodot. Rinnetontin suunnitelman hinta on 20% suurempi.

Haaveena viihtyisä, vehreä parveke tai hyötypuutarha viljelylaatikoissa?

Kohdesuunnitelma

sisältää noin 1,5 tunnin neuvottelukäynnin valokuvaamisineen ja käsin sekä koneella piirretyn suunnitelman mittakaavassa 1:100 / 1:50 yhdestä pihan osasta tai koko parvekkeesta. Suunniteltavan alueen koko on n. 10-20 m2. Suunnittelukohteita ovat esimerkiksi sisäänkäynnin kasvit, trampoliinin peittävä istutusalue, hyötypuutarha pihaan tai parvekkeelle tai perenna-alue. Toimitan suunnitelman postitse paperisena A3-koossa sekä pdf-tiedostona. Kohdesuunnitelmaan voidaan erikseen hinnoiteltuna sisällyttää tarkka kuvaus kasvillisuudesta, vihertyöselostus rakentamista varten, hoito-ohjeet vuodenaikojen mukaan sekä kustannusarvio.

Lasten leikkipaikan tai leikkimökin sijoittelu ajankohtaista, omille ideoille varmistusta?

Idealuonnos

sisältää noin 1,5 tunnin neuvottelukäynnin, jossa täydennän keskustelua ja ideointia käsin paikan päällä piirretyllä luonnoksella, joka sisältää ehdotuksen toimintojen sijoittelusta ja kasvillisuudesta. Luonnoksen pohjalta voit jatkaa omaa suunnittelua ja esim. kasvien valintaa itsenäisesti. Idealuonnoksen pohjaksi tarvitsen asemapiirroksen tontista. Idealuonnos sopii myös parvekkeen käytön ideointiin, etsi silloin valmiiksi parvekkeesi mitat ja pohjapiirros.

Jos idealuonnoksen jälkeen tilaat pihasuunnitelman, hyvitän tämän pihasuunnitelman hinnasta. Idealuonnoksen hintaan lisätään matkakulut 0,80€/km Hyvinkäältä laskettuna.

Ota yhteyttä ja ehdota sinulle sopivaa tapaamisaikaa!