Henkilötietolain(523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Pihailon asiakas- ja ajankohtaiskirjeen Pihailon vehreät vinkit tilanneiden ja verkkopalvelujen käyttäjärekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Pihailo
Metsästäjänkatu 35, 05830, Hyvinkää, Suomi, p. +358408223368

3. Rekisterin pitämisen peruste

Pihailon asiakaskirjeen tilaajien ja verkkopalvelujen käyttäjien suostumuksella tapahtuva verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluvien toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: henkilötiedot, yhteystiedot ja muut käyttäjän itse antamat tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Lea Rauta, Metsästäjänkatu 35, 05830 Hyvinkää