Pihailo tuottaa asiakkailleen pihatyö-, pihasuunnittelu- ja puutarhaohjauspalvelua sekä kädentaito- ja puutarha-aiheisia kursseja. Maksullisten palvelujen lisäksi Pihailo tarjoaa hyödyllistä tietoa maksuttomasti verkkosivun blogissa, sosiaalisessa mediassa, pdf-tiedostoissa sekä sähköpostitse uutiskirjeen ”Pihailon vehreät vinkit”-muodossa.

Pihailon vehreät vinkit-uutiskirjeen tilaajat saavat tietoa ja vinkkejä puutarhanhoidon ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen hyötytiedon ja maksullisten palveluiden myynnin suhde on 80/20 eli minimiosa sisällöstä on myyntiä.

Pihailon vehreiden vinkkien tilaajaksi liittyminen on vapaaehtoista ja tilauksen voi peruuttaa helposti jokaisen uutiskirjeen alaosasta löytyvästä linkistä. Peruutus tulee välittömästi voimaan ja poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Pihailon asiakkaiden sähköpostiosoitteita käytetään asiakaspalautteiden keräämiseen.


Rekisteriseloste on henkilötietolain(523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterin nimi

  1. Pihailon uutiskirjeen Pihailon vehreät vinkit tilanneiden rekisteri
  2. Pihailon asiakkuuteen liittyvä asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pihailo
Metsästäjänkatu 35, 05830, Hyvinkää, Suomi, p. +358408223368

Rekisterin pitämisen tarkoitus

Pihailon uutiskirjeen tilaajien suostumuksella tapahtuva tiedottaminen, palveluiden kehittäminen ja markkinoinnin hoitaminen. Asiakkuuteen perustuvien tietojen käsittely toimeksiantoon tai asiakastyytyväisyyden selvittämiseen liittyen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös markkinoinnin toteutumisen analysoimiseksi, seuraamiseksi (Google Analytics-palvelu) ja kehittämiseksi. Asiakastietoja käsitellessään Pihailo noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

  1. Nimi ja sähköpostiosoite
  2. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: henkilötiedot, yhteystiedot ja muut käyttäjän itse antamat tiedot

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä uutiskirjeen tilaajalta rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Rekisteritietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on asianmukaista tai uutiskirjeen tilaaja peruuttaa tilauksensa. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Pihailo ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja sivullisille ja tiedot säilyvät luottamuksellisina. Rekisterit sijaitsevat salasanasuojatuilla palvelimilla. Rekistereihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä joka tunnistautuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaalista aineistoa säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa työtiloissa.

Pihailo on laatinut tietosuojaperiaatteet ja noudattaa niiden mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä.

Tietojen poistaminen ja tietojen tarkastusoikeus

Pihailo oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn kannalta tarpeettoman, virheellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi tehdä korjaus- tai tietojen tarkistuspyynnön henkilötietolain 26§:n mukaisesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Lea Rauta, Metsästäjänkatu 35, 05830 Hyvinkää tai lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen lea@pihailo.fi.